product details

永恒的创新,永远的天源
产品详情
TYDG次高压锅炉给水泵
    发布时间: 2016-09-26 12:00    
TYDG次高压锅炉给水泵
1. 性能参数 
    1). 流量(Q):36~180m3/h  
    2). 扬程(H):400~1100m  
    3). 压力(P):25MPa 
    4). 温度(T):~+160℃ 
2. 结构特点   
    径向剖分、两端支承式,集装密封;平衡盘加双平衡鼓复合设计,100%平衡轴向力;增强刚性轴,轴的刚度均符合API610(第十板)的规定,泵机组振动小。 
3. API型号代码 
    BB4 
4. 执行标准 
    国际—API610 10th /API682 
5. 应用领域   
    化工、石油、精炼厂、电站、采煤、管线加压、锅炉给水等